Newyddion

 • Gwella Diogelwch gyda Pholardiau Dur

  Gwella Diogelwch gyda Pholardiau Dur

  Mae bolardiau dur wedi dod yn elfen hanfodol mewn cynllunio trefol modern a mesurau diogelwch.Mae'r pyst cadarn, fertigol hyn yn amddiffyn cerddwyr ac adeiladau fel ei gilydd.Fe'u defnyddir yn gyffredin mewn ardaloedd traffig uchel, megis canolfannau, mannau cyhoeddus, a llywodraethwyr ...
  Darllen mwy
 • Dur carbon Glawiau - Rhyddhau Cynnyrch Newydd

  Dur carbon Glawiau - Rhyddhau Cynnyrch Newydd

  Dur carbon Mae glawiau fel arfer yn cael eu defnyddio mewn meysydd diwydiant ac adeiladu.Mae'r prif ddefnyddiau fel a ganlyn: Diogelu glaw: Yn aml, gosodir cysgodion glaw dur carbon dros offer, peiriannau neu systemau awyru i'w hamddiffyn rhag glaw.Mae hyn yn helpu i ymestyn oes yr offer a lleihau ...
  Darllen mwy
 • Offeryn rheoli mannau parcio syml ac effeithiol - clo parcio â llaw

  Offeryn rheoli mannau parcio syml ac effeithiol - clo parcio â llaw

  Mae clo parcio â llaw yn ddyfais a ddefnyddir i reoli Mannau Parcio, a ddefnyddir fel arfer mewn llawer parcio preifat, ardaloedd preswyl, neu leoedd lle mae angen cyfyngu ar feysydd parcio.Dyma rai disgrifiadau o gloeon parcio â llaw: Sut mae'n gweithio: Mae clo parcio â llaw fel arfer yn cynnwys coll...
  Darllen mwy
 • Ateb Diogelwch Arloesol: Y Bolard Tynadwy

  Ateb Diogelwch Arloesol: Y Bolard Tynadwy

  Mewn amgylcheddau trefol lle mae traffig cerbydau a cherddwyr yn cydfodoli, mae sicrhau diogelwch yn hollbwysig.Cyflwyno’r Bolard Tynadwy – datrysiad blaengar sy’n gwella diogelwch a hwylustod.Mae'r bolardiau hyn yn ymdoddi'n ddi-dor i'r dirwedd drefol wrth gynnig y gallu ...
  Darllen mwy
 • Cyflwyniad i Blociau Ffyrdd Gwrthderfysgaeth

  Cyflwyniad i Blociau Ffyrdd Gwrthderfysgaeth

  Mae blociau ffyrdd gwrthderfysgaeth yn osodiadau diogelwch hanfodol sydd wedi'u cynllunio i atal ymosodiadau terfysgol a chynnal diogelwch y cyhoedd.Mae'r blociau ffyrdd hyn fel arfer yn cael eu gosod mewn lleoliadau hanfodol fel adeiladau'r llywodraeth, meysydd awyr, lleoliadau digwyddiadau mawr, ac o amgylch seilwaith pwysig i liniaru ...
  Darllen mwy
 • Darparu polion baneri ar gyfer 31ain Seremoni Agoriadol Gemau'r Haf Prifysgol y Byd Chengdu

  Darparu polion baneri ar gyfer 31ain Seremoni Agoriadol Gemau'r Haf Prifysgol y Byd Chengdu

  Gyda balchder mawr, rydym yn falch o gyhoeddi bod RuiSiJie wedi cael yr anrhydedd o fod yn gyflenwr polyn fflag ar gyfer 31ain Gemau Haf Prifysgol y Byd Chengdu a darparodd y polyn fflag a ddefnyddiwyd yn ystod y seremoni agoriadol.Mae ein cyfranogiad yn y digwyddiad hwn yn ein llenwi â balchder aruthrol ac yn tanlinellu ein cyd...
  Darllen mwy
 • Cyflwyniad i Lladdwr Teiar Cludadwy

  Cyflwyniad i Lladdwr Teiar Cludadwy

  Gan fod diogelwch ar y ffyrdd yn parhau i fod yn bryder mawr, mae'r galw am reolaeth dros draffig ffyrdd wedi bod yn cynyddu'n gyson.Mae'r lladdwr teiars cludadwy, fel offeryn rheoli traffig arloesol, wedi dod i'r amlwg i ddarparu mwy o opsiynau ar gyfer rheoli traffig.Ei bwrpas yw stopio cerbydau yn gyflym pan fo angen...
  Darllen mwy
 • Diogelu Eich Cerbyd!Mae Bolardiau Tynadwy Awtomatig yn Gwella Diogelwch Cerbydau

  Diogelu Eich Cerbyd!Mae Bolardiau Tynadwy Awtomatig yn Gwella Diogelwch Cerbydau

  Ynghanol y pryder cynyddol ynghylch lladradau cerbydau, mae technoleg arloesol o’r enw “Polardau Tynadwy Awtomatig” yn prysur ennill ei blwyf yn Ewrop, y DU a’r Unol Daleithiau.Mae'r dechnoleg hon nid yn unig yn atal y risg o ddwyn cerbydau yn effeithiol ond hefyd yn cynnig cyfleustra a chysur ...
  Darllen mwy
 • Dulliau rheoli clo parcio mewn gwahanol senarios (2)

  Dulliau rheoli clo parcio mewn gwahanol senarios (2)

  Mantais y dull aml-i-un yw y gellir defnyddio'r tri dull yn gyflenwol, gan ddarparu mwy o gyfleustra a dibynadwyedd.Gall pobl rannu cloeon parcio ac arbed costau.Ar yr un pryd, gellir dewis gwahanol ddulliau rheoli yn rhydd yn unol â'r gofynion, sy'n cynyddu ...
  Darllen mwy
 • Dulliau rheoli clo parcio mewn gwahanol senarios

  Dulliau rheoli clo parcio mewn gwahanol senarios

  Gyda datblygiad dinasoedd a'r cynnydd yn nifer y ceir, mae'r galw am leoedd parcio yn dod yn fwyfwy llawn tyndra.Er mwyn rheoli'r defnydd o fannau parcio yn effeithiol ac atal meddiannaeth anghyfreithlon, mae cloeon parcio wedi dod yn ddyfais bwysig.Mae gan y clo parcio dri d...
  Darllen mwy
 • Datrysiad Diogelwch Uwch: Rhwystr Ffordd Anghysbell Hydrolig ar gyfer Mesurau Gwrthderfysgaeth Trwm

  Datrysiad Diogelwch Uwch: Rhwystr Ffordd Anghysbell Hydrolig ar gyfer Mesurau Gwrthderfysgaeth Trwm

  Ym maes technoleg diogelwch modern, mae'r Rhwystro Ffyrdd Anghysbell Hydrolig yn dod i'r amlwg fel datrysiad blaengar ar gyfer mesurau gwrthderfysgaeth ar ddyletswydd trwm.Mae'r system arloesol hon yn darparu amddiffyniad effeithlon a chadarn yn erbyn bygythiadau posibl, gan sicrhau gwell diogelwch mewn lleoliadau hanfodol.Des...
  Darllen mwy
 • Bolardi Sefydlog Dur Di-staen wedi'u Rhag-Gosod: Dewis Newydd Cadarn ac Ymarferol ar gyfer Ffyrdd Trefol

  Bolardi Sefydlog Dur Di-staen wedi'u Rhag-Gosod: Dewis Newydd Cadarn ac Ymarferol ar gyfer Ffyrdd Trefol

  Wrth i drefoli barhau i fynd rhagddo, mae seilwaith ffyrdd a thraffig wedi dod yn fwyfwy pwysig.O fewn dylunio a chynllunio ffyrdd trefol, mae sefydlogrwydd a diogelwch cyfleusterau traffig yn bryderon hollbwysig.Yn ddiweddar, mae datrysiad arloesol ym myd cyfleusterau traffig wedi ...
  Darllen mwy
123456Nesaf >>> Tudalen 1/11

Anfonwch eich neges atom:

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom